หยอดถั่วทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง

กิจกรรมจิตอาสา

"หยอดถั่วทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง"


--

วัน : ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สถานที่ : วัดป่ามหาวัน และพื้นที่ป่าภูหลง จ.ชัยภูมิ

ค่าใช้จ่าย : อาสาสมัครร่วมสมทบค่าเดินทาง คนละ ๖๐๐ บาท 


ความเป็นมา

ไฟป่าเมื่อเดือนที่แล้ว สร้างความเสียหายให้แก่ป่าภูหลงและป่าข้างเคียงไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ไร่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างยิ่ง งานเร่งด่วนอย่างหนึ่งที่ต้องทำคือ การควบคุมหญ้าคาที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เพราะหากปล่อยให้งอกงามจะกลายเป็นเชื้อไฟอย่างดีในหน้าแล้ง วิธีการก็คือการหว่านและหยอดเมล็ดถั่วเพื่อให้โตคลุมดินก่อนที่หญ้าคาจะงอกงาม


เนื่องจากบริเวณที่จะต้องควบคุมหญ้าคานั้นมีพื้นที่กว้างมาก จึงจำเป็นต้องระดมผู้คนจำนวนมากมาช่วยหยอดเมล็ดถั่วให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 


ลักษณะงาน 

แบกเมล็ดพันธุ์จำนวน ๕ กิโลกรัมต่อเที่ยว เดินขึ้น-ลงเขา เพื่อหยอดและหว่าน วันละ ๒ เที่ยว ๒ วัน เดินทางและหยอดเมล็ดพันธุ์ประมาณวันละ ๗ กิโลเมตร พร้อมเผชิญอากาศทุกสถานการณ์ สภาพป่าเป็นป่าหลังไฟไหม้ มีทั้งพื้นที่เต็มไปด้วยขี้เถ้า กิ่งไม้และตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีเข้มและรองเท้าผ้าใบ สำหรับเมล็ดถั่ว ทางวัดจะเตรียมไว้ให้ หากผู้ใดอยากหามาสมทบ กรุณานำขึ้นมาด้วยตัวเอง


ที่พัก (นอน)

จุดพักค้างคืน มี ๒ ที่ คือ โรงเรียน และพักบนเขา บนเขาไม่มีน้ำอาบ และใช้ห้องส้วมธรรมชาติ (ขุด-กลบ)


เครื่องแต่งกายที่ต้องเตรียมไป

- รองเท้าผ้าใบ 
- หมวก 
- เสื้อกันฝน 
- เสื้อแขนยาว 
- กางเกงขายาวสิ่งของอื่นๆ ที่ต้องนำมาด้วย

- แก้วน้ำ 
- ช้อน 
- กล่องข้าว 
- เต็นท์ 
- ถุงนอน (หรือผ้าห่มนอน)
- ไฟฉาย 
- เป้สะพายหลัง
- ย่ามสำหรับใส่เมล็ดพันธุ์การเดินทาง

นัดพบกันที่ ลานจอดรถ BTS สถานีหมอชิต ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามสวนจตุจักร) ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น. 


จากนั้นเราจะเดินทางไปพร้อมกันโดยมีจุดหมายคือ วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) หมู่ ๖ บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


....................


กำหนดการวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๐๐ น.
ลงทะเบียน ณ ลานจอดรถ BTS สถานีหมอชิต ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามสวนจตุจักร)


๐๘.๐๐ น.
ออกเดินทางไปวัดป่ามหาวัน บ้านตาดรินทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


๑๒.๐๐ น. 
พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย


๑๓.๐๐ น.
เดินทางต่อ


๑๖.๐๐ น.
ถึงวัดป่ามหาวัน บ้านตาดรินทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


๑๖.๓๐ น.
รวมพลเพื่อรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ / แยกย้ายเข้าที่พัก


๑๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น


๑๘.๐๐ น.
ทำวัตรเย็นร่วมกัน ณ ศาลาวัดป่ามหาวัน


๑๙.๐๐ น.
รู้จักเขารู้จักเรา / ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันเสาร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน


๐๔.๓๐ น.
ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิภาวนา


๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า


๐๘.๐๐ น.
เริ่มกิจกรรมฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา "หยอดถั่วทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง" 


๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน


๑๓.๐๐ น.
กิจกรรมฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา "หยอดถั่วทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง" (ต่อ)


๑๖.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย


๑๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น


๑๘.๐๐ น.
ทำวัตรเย็นร่วมกัน ณ ศาลาวัดป่ามหาวัน


๑๙.๐๐ น.
สรุปบทเรียนร่วมกัน / ชี้แจงกิจกรรมในวันต่อไป


๒๐.๓๐ น.
พักผ่อนวันอาทิตย์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๐๔.๐๐ น.
ตื่นนอน


๐๔.๓๐ น.
ทำวัตรเช้า / นั่งสมาธิภาวนา


๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า


๐๘.๐๐ น.
เริ่มกิจกรรมฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา "หยอดถั่วทั่วภู ฟื้นฟูป่าภูหลง"


๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน


๑๓.๐๐ น.
ทบทวนใคร่ครวญตนเอง


๑๔.๐๐ น.
รับพรจาก พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


๑๕.๐๐ น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


....................


การสมัครกิจกรรม

แจ้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่อีเมล boonvolunteer@gmail.com


ค่าใช้จ่าย

อาสาสมัครร่วมสมทบค่าเดินทาง คนละ ๖๐๐ บาท 


วัดป่ามหาวันและชาวบ้านบ้านตาดรินทอง สนับสนุนอาหาร-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ (ระหว่างการเดินทางอาสาสมัครดูแลตนเอง)


ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอรุณอมรินทร์ 


ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย  

เลขที่บัญชี ๑๕๗ – ๑ – ๑๗๐๗๔ – ๓  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ 

แจ้งยืนยันการโอนเงิน โดยส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน (โปรดระบุ "กิจกรรมฟื้นฟูป่าภูหลง") มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com หรือ โทรสาร ๐๒-๘๘๒-๕๐๔๓  ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พื่อทีมงานจะได้จัดเตรียมเรื่องการเดินทาง และอื่นๆ ต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

ติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญ

โทรศัพท์ : ๐-๒๘๘๒-๔๓๘๗ ต่อ ๑๑, ๒๑

อีเมล : boonvolunteer@gmail.com

--