ฉลาดทำบุญมาฆบูชา

 

กิจกรรมจิตอาสา

“ฉลาดทำบุญมาฆบูชา”

--

วัน : เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา : 09.30 - 16.30 น.

สถานที่ : วัดราชสิทธาราม

ค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม : อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  

( การกำหนดอายุผู้เข้าร่วม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนางานของเรา เพื่อการออกแบบกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น )

--

กิจกรรมจิตอาสา มีให้เลือก 3 กิจกรรม

- โปรดเลือกสมัครกิจกรรมที่ต้องการคนละ 1 กิจกรรม 

- กรณีสมัครและได้การ “ตอบรับ” หลายกิจกรรม  ขอให้ผู้สมัครทำการ “ยกเลิก” กิจกรรมที่ไม่ต้องการ (คงไว้เฉพาะที่ต้องการ 1 กิจกรรม) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นแทน

........................................

1. ศิลป์ภาวนา : ถุงปันรัก เติมสุข  (โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา)

มาช่วยกันตกแต่งถุงผ้า ตามจินตนาการด้วยวิธีเย็บปัก เพื่อเป็นของขวัญใน “วันแห่งความรัก” ซึ่งเราจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเด็ก

ถุงผ้าดิบใบน้อย ตกแต่งด้วยผ้าลายดอก ตัดแบบเป็นรูปต่างๆ เช่น หัวใจ ใบโพธิ์ หรือนกฮูกซึ่งเป็นตัวแทนแห่งปัญญา  อีกทั้งเป็นโอกาสที่จิตอาสาจะได้ฝึกสติ ให้อยู่กับชิ้นงานและอยู่กับตัวเอง  โดยใช้การเย็บปักเป็นเครื่องมือในการเจริญสติตามแนววิถีเมือง 

นอกจากนี้ ถุงผ้าที่ได้จากการลงมือทำของอาสา จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรม “อาสาศิลปะ” ภายใต้โครงการฉลาดทำบุญ

( “อาสาศิลปะ” เป็นกิจกรรมที่เปิดรับจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วยโรคเลือด ที่ต้องมารักษาตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็ก โดยอาสาสมัครจะลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน )


ขั้นตอนการทำงานโดยสรุป

นำผ้าลายดอกแบบต่างๆ มาทำการเย็บเนา เพื่อให้ผ้าลายดอกยึดติดกับถุงผ้าดิบ  

ใช้การเนาผ้าเป็นเครื่องมือในการเจริญสติ ให้เห็นการเกิด-ดับในทุกขณะของฝีเข็ม  ให้เห็นเป็นอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แล้วชวนกลับมาทบทวนตนเอง มองดูตนเองให้เห็นสิ่งที่เป็นอนิจจัง ที่ตนเองได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรม 

ท้ายกิจกรรมมีการถอดบทเรียนและเมตตาภาวนา ส่งพลังใจพลังรักลงบนถุงผ้าใบน้อย เพื่อมอบให้ผู้ป่วยในโอกาสต่อไป


ภาพตัวอย่างผลงาน 

http://bit.ly/2iUp249


อุปกรณ์ที่ขอให้เตรียมมา

- เข็มเย็บผ้าเบอร์ 6 (1 เล่ม)

- ด้ายเย็บผ้าไม่จำกัดสี (1-3 หลอด)

- กรรไกร (1อัน)

- ปากกา (1 ด้าม)

- ขวดหรือกระบอกใส่น้ำดื่มส่วนตัว เพื่อลดปริมาณขยะ (มีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้)

- จะรับประทานอาหารกลางวันที่ทางโครงการเตรียมไว้ (สมทบค่าอาหาร) หรือเตรียมอาหารมาเองก็ได้ (โปรดงดเว้นการใช้กล่องโฟม)


อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคในวันงาน

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมนำสีมาบริจาคคนละ 1 กล่อง  (ของใหม่ที่ยังไม่ใช้งาน โดยเลือกมาคนละหนึ่งประเภท ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำพลาสเตอร์) ซึ่งเราจะร่วมกันจัดให้เป็น “ชุดของขวัญ” มอบให้ผู้ป่วย

ชุดของขวัญดังกล่าวจะประกอบไปด้วย  1. ถุงปันรัก เติมสุข  2. สมุดบันทึกระลึกใจ  3. ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม เคียงข้างใจ  (ทั้งหมดมาจากผลงานของจิตอาสาในวันงาน)

........................................


2. สมุดบันทึกระลึกใจ  (โดย เครือข่ายพุทธิกา)

มาช่วยกันเย็บสมุดบันทึกทำมือ เพื่อเป็นของขวัญใน “วันแห่งความรัก” ซึ่งเราจะนำไปมอบให้ผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สมุดบันทึกนี้ ผู้ป่วยเด็กจะนำไปใช้ในกิจกรรมวาดรูปอย่างสนุกสร้างสรรค์ตามจินตนาการ  ส่วนผู้ป่วยทั่วไปก็จะนำไปใช้บันทึกเรื่องราวดีๆ รอบตัวผ่านการทบทวนประสบการณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ตนเองในยามที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

นอกจากนี้ สมุดบันทึกที่ได้จากการลงมือทำของอาสา ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรม “อาสาศิลปะเด็ก” และ”อาสาข้างเตียง” ของโครงการฉลาดทำบุญด้วย

( “อาสาศิลปะ” เป็นกิจกรรมที่เปิดรับจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วยโรคเลือด ที่ต้องมารักษาตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็ก / “อาสาข้างเตียง” เป็นกิจกรรมที่เปิดรับจิตอาสาลงเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยอาสาสมัครทั้งสองแบบ จะลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน )


ขั้นตอนการทำงานโดยสรุป

- พับกระดาษเปล่าที่เราเตรียมไว้ให้

- วัดขนาด แบ่งช่อง แล้วเจาะรูตรงสันกระดาษ

- เย็บร้อย โดยเรียงจากปก และชุดกระดาษ จนกลายเป็นเล่ม

- ระบายงานศิลป์ลงบนปกสมุด


ภาพตัวอย่างผลงาน

http://bit.ly/2jNWZSK


อุปกรณ์ที่ขอให้เตรียมมา

- กระดาษใหม่ขนาด A 4 (คนละ 100 แผ่น)

- สีที่ใช้แล้วหรือของใหม่ก็ได้ (คนละ 1 กล่อง) (เลือกมาคนละหนึ่งประเภท ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำพลาสเตอร์)

- ปากกา (1 ด้าม)

- ขวดหรือกระบอกใส่น้ำดื่มส่วนตัว เพื่อลดปริมาณขยะ (มีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้)

- จะรับประทานอาหารกลางวันที่ทางโครงการเตรียมไว้ (สมทบค่าอาหาร) หรือเตรียมอาหารมาเองก็ได้ (โปรดงดเว้นการใช้กล่องโฟม)


อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคในวันงาน

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมนำสีมาบริจาคคนละ 1 กล่อง  (ของใหม่ที่ยังไม่ใช้งาน โดยเลือกมาคนละหนึ่งประเภท ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำพลาสเตอร์) ซึ่งเราจะร่วมกันจัดให้เป็น “ชุดของขวัญ” มอบให้ผู้ป่วย

ชุดของขวัญดังกล่าวจะประกอบไปด้วย  1. ถุงปันรัก เติมสุข  2. สมุดบันทึกระลึกใจ  3. ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม เคียงข้างใจ  (ทั้งหมดมาจากผลงานของจิตอาสาในวันงาน)

........................................


3. ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม เคียงข้างใจ  (โดย เครือข่ายพุทธิกา)

มาช่วยกันทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมคราม เพื่อเป็นของขวัญใน “วันแห่งความรัก” ซึ่งเราจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม เป็นผ้าเช็ดหน้าที่ย้อมสีธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสุขภาพผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยอาสาสมัครที่ร่วมทำกิจกรรม จะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปย้อมเสื้อผ้าใช้เอง หรือนำเสื้อเก่ามาย้อมสีธรรมชาติได้ด้วย

นอกจากนี้ ผ้าเช็ดหน้าที่ได้จากการลงมือทำของอาสา ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรม “อาสาศิลปะเด็ก” และ”อาสาข้างเตียง” ของโครงการฉลาดทำบุญด้วย

( “อาสาศิลปะ” เป็นกิจกรรมที่เปิดรับจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กป่วยโรคเลือด ที่ต้องมารักษาตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเด็ก / “อาสาข้างเตียง” เป็นกิจกรรมที่เปิดรับจิตอาสาลงเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยอาสาสมัครทั้งสองแบบ จะลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน )


ขั้นตอนการทำงานโดยสรุป

- ร่วมเรียนรู้วิธีการย้อมและวิธีการมัดผ้าสีธรรมชาติ

- นำผ้าเช็ดหน้ามามัดเป็นลายต่างๆ ด้วยอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ให้

- นำผ้าเช็ดหน้ามาลงย้อมคราม

- นำผ้าเข็ดหน้ามาซักและผึ่งลมให้แห้ง

- ร่วมส่งมอบชิ้นงานให้กับ “อาสาสมัครข้างเตียง” เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ป่วย


ภาพตัวอย่างผลงาน

http://bit.ly/2jNXdJA


อุปกรณ์ที่ขอให้เตรียมมา

- ถุงมือยาง (1 คู่)

- ไม้หนีบผ้า (1 อัน)

- ปากกา (1 ด้าม)

- ขวดหรือกระบอกใส่น้ำดื่มส่วนตัว เพื่อลดปริมาณขยะ (มีน้ำดื่มเตรียมไว้ให้)

- จะรับประทานอาหารกลางวันที่ทางโครงการเตรียมไว้ (สมทบค่าอาหาร) หรือเตรียมอาหารมาเองก็ได้ (โปรดงดเว้นการใช้กล่องโฟม)


อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคในวันงาน

ขอเชิญอาสาสมัครร่วมนำสีมาบริจาคคนละ 1 กล่อง  (ของใหม่ที่ยังไม่ใช้งาน โดยเลือกมาคนละหนึ่งประเภท ได้แก่ สีไม้, สีเทียน, สีน้ำพลาสเตอร์) ซึ่งเราจะร่วมกันจัดให้เป็น “ชุดของขวัญ” มอบให้ผู้ป่วย

ชุดของขวัญดังกล่าวจะประกอบไปด้วย  1. ถุงปันรัก เติมสุข  2. สมุดบันทึกระลึกใจ  3. ผ้าเช็ดหน้าย้อมคราม เคียงข้างใจ  (ทั้งหมดมาจากผลงานของจิตอาสาในวันงาน)  

........................................

กำหนดการ

08.30 - 09.30
- ลงทะเบียน

09.30 – 10.30
- ทำความรู้จักกันเบื้องต้น
- บอกเล่าภาพรวมกิจกรรม

10.30 - 10.50
- ภาวนาเพื่อการตื่นรู้

10.50 – 12.00
- ลงมือทำงานจิตอาสา ตามที่ได้สมัครไว้

12.00 - 13.00
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.30
- ลงมือทำงานจิตอาสา (ต่อ)

15.30 - 15.40
- ภาวนาเพื่อการตื่นรู้ (ภาคบ่าย)

15.40 - 16.20
- สรุปเรื่องราวการทำกิจกรรม

16.20 – 16.30
- ส่งมอบชิ้นงาน ให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลเด็กและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
- แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

( รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


ลักษณะกิจกรรม

กิจกรรมโดยรวมใช้การนั่งพื้นเป็นหลัก  (สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพ สามารถนั่งบนเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้ให้)


การแต่งกาย

- สวมเสื้อผ้าที่สบาย เคลื่อนไหวสะดวก เหมาะแก่การทำงานจิตอาสา

- งดเสื้อคอกว้าง เสื้อเปิดไหล่แขนกุด และกางเกงขาที่สั้นมากๆ (เพื่อให้เกียรติสถานที่)


สถานที่ตั้ง

วัดราชสิทธาราม ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600


จุดนัดพบ “ศาลาร่มโพธิ์หยก”

ดูภาพประกอบได้ที่  http://bit.ly/2iM13kr

1. เมื่อเข้ามาภายในวัดแล้ว ให้สังเกตทางขวามือ จะเห็นป้ายบอกทางไป “ศาลาเอนกประสงค์ ร่มโพธิ์หยก” 

2. จากนั้นให้เดินตรงเข้าไปเรื่อยๆ จนลอดซุ้มประตู 

3. จะเห็น “ศาลาร่มโพธิ์หยก” ทางขวามือ (ใกล้กับคณะ 11)


แผนที่วัดราชสิทธาราม

http://bit.ly/2gFHAlA


การเดินทาง

- ขอแนะนำให้ใช้รถสาธารณะ ไม่ควรนำรถยนต์มา

- วัดราชสิทธาราม ตั้งอยู่ในซอยอิสรภาพ 23

- รถเมล์ที่ผ่าน : สาย 19, 57, 56, 40

- สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายรถเมล์ได้ที่ Call Center หมายเลข 1348


ช่องทางสมัครกิจกรรม

- รับสมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ “ธนาคารจิตอาสา” 

- ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ สามารถเข้าไปสมัครที่ www.jitarsabank.com/user/signup โดยเลือกหัวข้อ “สมัครสมาชิกอาสา” หลังจากนั้นจึงสามารถใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อสมัครกิจกรรมนี้

- กรณีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ขอให้สมัครสมาชิกในระบบจนครบทุกคน เพื่อใช้บัญชีเฉพาะของแต่ละคนในการสมัครกิจกรรม


วิธีสมัครกิจกรรม

ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารจิตอาสา ท่านต้องไปสมัครสมาชิกก่อน จึงสามารถสมัครกิจกรรมนี้ได้

1. เข้าสู่ระบบ (Sign-In) ที่เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com

2. คลิก “ค้นหางานอาสา” www.jitarsabank.com/event/browse

3. พิมพ์คำว่า “ฉลาดทำบุญ” จากนั้นกดปุ่ม "ค้นหา" แล้วเลือกกิจกรรมที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “สมัครคลิกที่นี่” (ปุ่มสีส้มด้านล่างในหน้ากิจกรรมนั้น) โดยปุ่มสมัครจะไม่ปรากฏในกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว หรือหมดเวลาการรับสมัครแล้ว

5. รอการตอบรับจากทีมงาน


การตอบรับจากทีมงาน

1. เราจะตอบรับผู้สมัครเรียงลำดับ ตามจำนวนที่เหมาะสมของแต่ละกิจกรรม

2. "ผู้ได้รับการตอบรับ" จะได้รับข้อความยืนยันทางอีเมลและโทรศัพท์มือถือ ตามที่แจ้งไว้ตอนสมัครสมาชิก

3. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่หัวข้อ “ประกาศรายชื่ออาสา” ในหน้ากิจกรรมที่สมัคร

4. กรณีสมัครแล้วไม่มีการตอบรับ สาเหตุจะมาจาก (1) อยู่ระหว่างรอทีมงานมาตอบรับ (2) กิจกรรมนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว โดยท่านสามารถรอการตอบรับจากเราก่อน หากมีผู้แจ้งยกเลิก เราจะตอบรับผู้สมัครตามลำดับทันที


วิธีการยกเลิก

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ แต่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกล่วงหน้าดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ

2. เลือกหัวข้อ “งานอาสาของฉัน”

3. คลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดง (X) ในรายชื่องานอาสาที่ต้องการยกเลิก

4. ทีมงานจะ “ตอบรับ” อาสาสมัครท่านอื่นตามลำดับต่อไป


สอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัคร

ติดต่อ : ธนาคารจิตอาสา

เว็บไซต์ : www.jitarsabank.com/contactus


สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรม

ติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญ

โทรศัพท์ : 0-2882-4387 ต่อ 11, 21

อีเมล : boonvolunteer@gmail.com


สร้างสรรค์โดย

ผู้จัดกิจกรรม : โครงการฉลาดทำบุญ (เครือข่ายพุทธิกา) และ เครือข่ายชีวิตสิกขา

สถานที่ : วัดราชสิทธาราม

ระบบรับสมัคร : ธนาคารจิตอาสา

สนับสนุนงบประมาณ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

--