ผ่านพ้นโดยไม่ทุกข์เกินไป

การมีสติและสมาธิ

ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

จนสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นมาได้

โดยไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์มากเกินไป

--

บันทึกจากกิจกรรม "เย็บปักถักรัก"