ขัดเกลาจิตใจ

การเป็นผู้ให้นำมาซึ่งความสุข

การทำงานเพื่อส่วนรวมก็ทำให้เกิดสุข

ถือเป็นการขัดเกลาชำระใจให้บริสุทธิ์

เหมือนการเช็ดฝุ่นบนพื้นผิวกระจก

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาทำความสะอาดวัด"