น้ำใจ

การเสียสละ

ไม่จำเป็นต้องเสียสละเป็นเงิน หรือของมีค่า

น้ำใจที่คนเรามีต่อกัน ก็เป็นสิ่งจำเป็นในสังคมปัจจุบัน

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาทำความสะอาดวัด"