ไม่มีใครเห็น แต่เรารู้อยู่

การที่เราทำงานหรือทำความดี อาจจะไม่มีใครเห็น แต่เรารู้อยู่แก่ใจว่าเรากำลังทำอะไร ซึ่งผลที่ได้มันก็เกิดกับตัวเราเอง

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาทำความสะอาดวัด"