ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความช้าลง

ทดลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยความช้าลง

เพื่อให้เรารู้ตัวว่ากำลังทำอะไร

ให้ใจของเราได้อยู่กับสิ่งที่ทำ

อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะ

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "หมอนนกฮูกเพื่อเด็กพิการในสถานสงเคราะห์"