กิจกรรมเก่าพุทธิกา

กิจกรรมฝึกสติ เรียนรู้สภาวะในตน

ผสมผสาน “งานอาสา” เพื่อสังคม

ให้การทำบุญ นำสุขประณีต อย่างแท้จริง

วัน : อาทิตย์ 12 มกราคม 2557  

เวลาลงทะเบียน : 11.30 – 13.00 น.

เวลาทำกิจกรรม : 13.00-17.00 น.

สถานที่ : สวนโมกข์กรุงเทพ ชั้น 1 บริเวณใกล้ลานหินโค้ง

จำนวนที่เปิดรับ : 100 คน

ค่าใช้จ่าย : ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไข : สมัครล่วงหน้า ลงทะเบียนตรงเวลา และอยู่ร่วมได้ตลอดกิจกรรม

--------------------------------------------------

โครงการฉลาดทำบุญ ชวนจิตอาสาเข้าวัดทำกิจกรรม “ทำความสะอาดวัดราชาธิวาส” ลักษณะงานประกอบด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำ, อาคารเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพื้นที่รอบวัด พร้อมฟังธรรมบรรยายหลังเสร็จกิจกรรม 

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.jitarsabank.com/event/view/602

** กิจกรรมนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว / ตัวเลขจำนวนผู้สมัครที่ปรากฏในเว็บไซต์ "ธนาคารจิตอาสา" ยังไม่รวมผู้สมัครผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งเราได้เปิดรับจนครบ 200 คนแล้ว / กรณีมีผู้ยกเลิก เราจะทำการตอบรับผู้สมัครท่านอื่นๆ ซึ่งได้ทำการสมัครผ่าน "ธนาคารจิตอาสา" และกำลังรอการตอบรับอยู่ตามลำดับ / เราขออนุญาตปิดรับการสมัครกิจกรรมนี้ ในช่้องทางอื่นๆ **

"ฉลาดทำบุญกับสวนโมกข์กรุงเทพ : Happy Dolls"

โครงการฉลาดทำบุญ และ Happy Dolls Project ขอเชิญชวนอาสาสมัครมาทำตุ๊กตา Happy Dolls จำนวน 200 ตัว เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เด็กๆด้อยโอกาส เนื่องในเทศกาลวันเด็กช่วงต้นปีหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.jitarsabank.com/event/view/580

ร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำบุญตามหลักพุทธศาสนา 

ชวนจิตอาสาเข้าวัดทำกิจกรรม “ทำความสะอาดวัดสามพระยา” บริเวณรอบโบสถ์ วิหาร และลานวัด (เช็ดประตูหน้าต่าง, ทำความสะอาดกระจก, ถอนหญ้า, กวาดลานวัด และถูลานวัดที่มีขี้นกติดอยู่ ฯลฯ) พร้อมฟังธรรมบรรยายจากทางวัดเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น. ที่วัดสามพระยาวรวิหาร

โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา และบ้านช่างคิดช่างทำ (Facebook.com/thinkingdoings) เชิญจิตอาสามาร่วมกันแปรถุงพลาสติกให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในชุมชน และเป็นทุนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป  ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 13.00-17.00 น. ที่สวนโมกข์กรุงเทพ

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหก ปทุมธานี

ปีนี้เราอาสาทำดินกระดาษหลายครั้งให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ยังมีอีกหลายกลุ่มเป้าหมายที่ยังต้องการดินกระดาษสำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วงต้นปี เราได้นำดินกระดาษไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสร้างพัฒนาการ สร้างผลงานการเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายผู้พิการ และกลุ่มบุคคลออติสติก โรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ด้อยโอกาส เป็นต้น ครั้งนี้เรายังมีอีกกลุ่มเป้าหมายคือศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ประสบภัย เราจึงเปิดกิจกรรมอาสาทำดินกระดาษอีกครั้งหนึ่ง จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ และท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่ผ่านมา มาร่วมอาสาและเรียนรู้ทำดินกระดาษกับเราอีกครั้งซึ่ง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นกระดาษงานสีขาวที่ใช้แล้ว นำมาแปรรูปให้เป็นดินกระดาษสำหรับเป็นอุปกรณ์กิจกรรมการเรียน งานศิลปะ หรือวัตถุประสงค์ตามกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถทำให้กับหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กๆ และนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เป็นต้นและร่วมกันใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อลดการทำลายทรัพยากร ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน  ผนวกกับช่วงเข้าพรรษานี้เราจึงอยากเชิญชวนท่าน ทำบุญด้วยจิตอาสา ในวาระนี้ไปพร้อมกัน

ในวาระเดียวกันนี้ เราได้นำเอกสารการจัดการภัยพิบัติให้ท่านแสดงความคิดเห็น และสำหรับอาสาสมัครภัยพิบัติหรือผู้ที่ประสบภัย สามารถนำเอกสารไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป

ทำความสะอาดวัดมหาธาตุฯ ภายในอุโบสถและบริเวณโดยรอบ (ปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่ และทำความสะอาดพระพุทธรูป) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางวัดต้องการอาสาสมัครมาร่วมแรงช่วยกัน พร้อมฟังธรรมบรรยายหลังเสร็จกิจกรรม เนื่องในโอกาสเข้าพรรษานี้