index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรม   ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่

     สังคมไทยจำต้องมีการฟื้นฟูศีลธรรมโดยเร่งด่วน แต่จะทำเช่นนั้นได้จำต้องอาศัยวิธีคิดใหม่ กล่าวคือ
ไม่ได้มองว่าวิกฤตศีลธรรมเป็นปัญหาระดับบุคคลเท่านั้น แต่ต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะ
ระบบทุนนิยม และอำนาจนิยมที่กำลังเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน....

ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 88 หน้า
บริจาคสมทบพิมพ์ 80 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg