index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
    ระลึกถึงความตายสบายนัก
การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน

    ชีวิตกับความตายหาได้อยู่ตรงข้ามกันอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจไม่ แต่เป็นเรื่องเดียวกัน เรามีชีวิตอย่างไร ก็ตายอย่างนั้น   ถ้ามีชีวิตด้วยความตื่นรู้  อยู่อย่างผู้ไม่ประมาท  หมั่นสร้างความดีอยู่เสมอ  เมื่อถึงเวลาก็
สามารถจากโลกนี้ไปด้วยใจสงบ


      “มรณสติ” คือการระลึกถึงความตายควบคู่ไปกับการเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตาย หากทำอย่าง
ถูกต้องและสม่ำเสมอ  จะช่วยให้เรามองความตายด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้น  และไม่หวั่นไหวต่อความ
ผันผวนปรวนแปรที่เกิดขึ้น มีประโยชน์และเหมาะสำหรับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เด็กและหนุ่มสาว


       ระลึกถึงความตาย สบายนักแนะนำวิธีการเจริญมรณสติที่สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้โดยไม่
ยากจนเกินไป ไม่ว่าจะอยู่บ้าน ที่ทำงาน หรือกำลังเดินทาง ฯลฯ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more


ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล
บรรณาธิการ
วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 88 หน้า

บริจาคสมทบพิมพ์ 40 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg