index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ   ธรรมะในงานธรรมะในใจ

   ทุกวันนี้การงานกลายเป็นปัจจัยสร้างทุกข์แก่ผู้คน รวมทั้งนำไปสู่ความขัดแย้งบาดหมางกับคนใกล้ชิด
ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัว ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วการงานสามารถเป็นปัจจัยพัฒนาตน สาน
สัมพันธ์อันดีงาม และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ หากรู้จักนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่าง
เหมาะสม
   เพียงแค่มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับ เราจะทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น และชีวิตจะเจริญงอกงามยิ่งกว่า
เดิม อุปสรรค ความยากลำบาก และแม้แต่ความล้มเหลวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ขณะเดียวกันเราจะไม่
กลัวความขัดแย้ง สามารถอยู่กับความขัดแย้งได้อย่างมีสันติ อีกทั้งสามารถนำความขัดแย้งมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงานด้วย

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ icon

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 72 หน้า

บริจาคสมทบพิมพ์ 15 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg