index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  เป็นไท เป็นพุทธ และเป็นสุข   เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข

     หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคำบรรยาย 3 บท ได้แก่

pic เป็นไทยอย่างไรในโลกสากล
pic อยู่อย่างพุทธในยุคบริโภคนิยม
pic ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
    สองบทความแรกเน้นเรื่องการทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก   เพื่อปรับตัวได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่วนบทความสุดท้ายเป็นเรื่องของการปรับใจ เพื่อเปิดรับความสุขจากการทำงาน

เป็นไทยและเป็นพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ใ่ช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเป็นให้ถูก ก็สามารถเป็นสุขได้ไม่ยาก

ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือ icon

พิมพ์ครั้งที่ 1 ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 152 หน้า

บริจาคสมทบพิมพ์ 75 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg