index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ใส่บาตรให้ได้บุญ

  ใส่บาตรให้ได้บุญ

การใส่บาตร เป็นบุญกิริยาที่ชาวพุทธเราคุ้นเคย และทำบ่อยครั้งกว่าบุญพิธีอื่นๆ การใส่บาตรนอกจากเป็นการให้ทาน เจริญเมตตา ช่วยขจัดความตระหนี่แล้ว ยังเกื้อกูลต่อพระให้ท่านได้ศึกษาธรรมะ และปฏิบัติศาสนกิจได้โดยไม่ต้องมีภาระเรื่องหาสิ่งขบฉัน ทั้งช่วยบำรุงสืบทอดอายุพระศาสนาโดยรวมด้วย การใส่บาตร อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้างตามความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยที่บัญญัติไว้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

ผู้แต่ง
พระวิชิต  ธมฺมชิโต

พิมพ์ครั้งที่ 3 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 52 หน้า

บริจาคสมทบพิมพ์ 15 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg