index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  เปลี่ยนเป็นสุุข

  เปลี่ยนเป็นสุข

ทัศนคติ อันเป็นที่มาแห่งความสุข 4 ประการ

   * คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง
   * ไม่พึ่งพิงความสุขทางวัตถุอย่างเดียว
   * เชื่อมั่นในความเพียรของตน ไม่หวังลาภลอยคอยโชค
   * รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูล


จัดพิมพ์โดย
โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา เครือข่ายพุทธิกา

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg