index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ปาฏิหารย์สานใจ

  ปาฏิหาริย์สานใจ

ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกไภายนอกได้เหมือนพลังแห่งกล้ามเนื้อ แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นการคืนดี

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

บริจาคสมทบพิมพ์ 15 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg