index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ

  ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ

พุทธศาสนามองว่า ทรัพย์หรือเงินทองเป็นบ่าวที่ดี แต่เป็นนายที่เลว
หากเราเป็นนายของเงิน เราก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์มากมาย
จากเงินที่หามาได้ รวมทั้งเลี้ยงตัวให้มีความสุข
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นนายของเงิน
กลับปล่อยให้เงินและทรัพย์ทั้งหลายเป็นนายตน
นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนมีความทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้

ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

บริจาคสมทบพิมพ์ 40 บาท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more


ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg