index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฝนประปราย  
บันทึกธรรม...จากสวนโมกข์ ฝนประปราย

หนังสือที่ปลุกวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์

โดย
วรธัมม์

จัดพิมพ์โดย

ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

บริจาคสมทบพิมพ์ 70 บาท


สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg