index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ทางเดินของชีวิต  
ทางเดินของชีวิต

“ไม่ว่าผู้นั้นจะทราบหรือไม่ทราบ รู้สึกหรือไม่รู้สึก ชีวิตก็ยังคงเป็นการเดินทางเรื่อยไปอยู่นั่นเอง เมื่อเดินไปทั้งไม่ทราบ ก็ย่อมมีความระหกระเหิน บอบช้ำเป็นธรรมดา”

ผู้แต่ง
พุทธทาสภิกขุ

จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง

บริจาคสมทบพิมพ์ 25 บาท


สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg