index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  เมื่อธรรมดามาถึงรู้ให้ทันและทำให้ถูก  
เมื่อธรรมดามาถึงรู้ให้ทันและทำให้ถูก

แต่งโดย
พระพรหมคุณาภรณ์

จัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

บริจาคสมทบพิมพ์ 30 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg