index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  100 คำสอนพ่อ  
100 คำสอนพ่อ

ข้าพเจ้าปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดคนให้เป็นคนกล้า คือ กล้าที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความถูกต้อง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรม โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลหรืออคติใด ๆ ทั้งหมด ให้เป็นคนมั่นคงในสัตย์สุจริต และความถูกต้องตามครรลองคลองธรรมจัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

บริจาคสมทบพิมพ์ 50 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg