index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  สร้างภูมิคุ้มใจ  
สร้างภูมิคุ้มใจ

การสัมผัสกับเชื้อโรค
ช่วสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ร่างกายฉันใด
การสัมผัสกับความทุกข์
ก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันจิตใจ
หรือภูมิต้านทานความทุกข์ฉันนั้น


ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม

บริจาคสมทบพิมพ์ 30 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg