index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  เรื่องเล่าและนิทานโดนใจ  
เรื่องเล่าและนิทานโดนใจ

คนเราหากต้องการใช้ชีวิตบนโลกอย่างมีความสุข ทุกข์น้อย
วิธีการคือต้องลดความทุกข์ เปิดใจให้กว้าง
เมตตาต่อตนเอง อดกลั้นต่อผู้อื่น จึงจะมีชีวิตที่สุขสบาย
ดำเนินชีวิตด้วยความเยือกเย็น นิ่งสงบ ไม่เร่งร้อน


ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม

บริจาคสมทบพิมพ์ 50 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg