index_27.png ตัวอย่างซีดี index_29.jpg  
   
         
  ซีดีเสียง   ซีดีเสียง มรณสติ : บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

ผู้คนมักให้ความสำคัญกับการทำให้ชีวิตมีความสุข แต่ความจริงที่หนีไม่พ้นคือ ทุกคนต้องตาย ไม่ว่าจะอยู่ดีมีสุขเพียงใดก็ตาม เราจะตายอย่างสงบได้ต่อเมื่อมีการเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่เสมอ การหมั่นระลึกความตายด้วยการเจริญมรณสติ จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ขวนขวายทำสิ่งสำคัญที่ควรทำ เช่นหมั่นทำความดี สร้างกุศล และทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าเงินทอง ชื่อเสียง คนรัก รวมทั้งสิ่งที่ไม่น่ายินดี เช่น ความโกรธเกลียด นอกจากนั้นจะยังทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน วันแต่ละวันจะมีความหมายยิ่งกว่าเดิม และช่วยให้เรามีความสุขง่ายขึ้น

** มรณสติ บทพิจารณา "ตายก่อนตาย" (33.06 นาที)
บท : พระไพศาล  วิสาโล
เสียง : ธวัชชัย โตสิตระกูล และ วรรณา จารุสมบูรณ์

ผลิตโดย
โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา

ราคาแผ่นละ 50 บาท

ซื้อซีดีที่นี่!!! more


สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg