ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี4

ณ สายป่านรีสอร์ท จ.สระบุรี
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2555