หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
image
สุขแท้ด้วยปัญญา มัลติมีเดีย รวมภาพสุขแท้ คนดีและดัง รายละเอียดโครงการ ติดต่อ
ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี4
ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี4 new
ณ สายป่าน รีสอร์ท จ.สระบุรี
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2555
งานสรุปผลและถอดบทเรียนสุขแท้ปี 3
ภาพงานสรุปผลและถอดบทเรียน ปี3
ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 25-28 เมษายน 2554
       
ภาพบรรยากาศในพื้นที่จาก 58 โครงการ

ภาพบรรยากาศจากพื้นที่ 58 โครงการที่ได้รับทุน
จากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี3

ขออภัย อยู่ในระหว่างดำเนินการ!!!

งานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ภาพงานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
ณ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
วันที่ 4-7 เมษายน 2554
       
งานเครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง
ภาพงานเครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง
ณ วัดหัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 19-20 มีนาคม 2554
งานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ภาพงานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 12-14 มีนาคม 2554
       
งานเครือข่ายภาคอีสานตอนบน
ภาพงานเครือข่ายภาคอีสานเหนือ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 9-11 มีนาคม 2554
งานเครือข่ายภาคใต้
ภาพงานเครือข่ายภาคใต้
ณ อ. สทิงพระ  จ. สงขลา
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554
       
งานฝึกทักษะการถอดบทเรียน
ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี3
ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2553
งานฝึกทักษะการถอดบทเรียน
ภาพงานฝึกทักษะการถอดบทเรียน
ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2553
       
งานมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา
ภาพงานมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญา
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา กรุงเทพฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
งานถอดบทเรียนปี2
ภาพงานสรุปผลและถอดบทเรียน ปี2
ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 28-31 มกราคม 2553
       
ภาพบรรยากาศในพื้นที่จาก 56  โครงการ
ภาพบรรยากาศจากพื้นที่ 56 โครงการที่ได้รับทุน
จากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี2
งานอบรมเตรียมความพร้อม ปี2
ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี2
ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553
       
ภาพ 54 พื้นที่ ปี1
ภาพบรรยากาศจากพื้นที่ 54 โครงการที่ได้รับทุน
จากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี1
งานรวมพลคนฉลาดสุข
ภาพงานรวมพลคนฉลาดสุข
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
วันที่ 21 มีนาคม 2552
       

งานถอดบทเรียนปี1
ภาพงานสรุปผลและถอดบทเรียน ปี1
ณ ศูนย์อบรมฯ กรุงเทพฯ
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2552
งานเตรียมความพร้อมปี1
ภาพงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน ปี1
ณ สวนฝน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20-23 สิงหาคม 2551
       
งานแถลงข่าว
ภาพงานแถลงข่าว โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
ณ สถาบัน ปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
วันที่ 20 มิถุนายน 2551
   
 
........

โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.02-886-0863, 080-450-8890 e-mail : wisdom.budnet@gmail.com
Copyright © 2010