ความสุข   img ความสุข
   
 

เกมส์ สวัสดีครับ ผมชื่อ...

เกม รู้จักกันและกัน(Name Games)
วัตถุประสงค์: รู้จักชื่อกันและกัน
อุปกรณ์: ไม่มี
เวลา: 10 - 15 นาที
อายุ: ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น: ไม่จำกัด
การเตรียมการ: ไม่มี
วิธีเล่น:
ผู้เล่นยืนล้อมวง คนแรกเริ่มแนะนำตัวเองพร้อมทำท่า เช่น “สวัสดีครับ ผมชื่อหนึ่ง” แล้วทำท่าชูสองนิ้ว คนที่เหลือทุกคนต้องพูด “สวัสดีหนึ่ง” แล้วทำท่าเดียวกัน ตามด้วยคนต่อไปจนจบ
ข้อแนะนำ สามารถดัดแปลงจากทำท่าเป็นอย่างอื่นได้เช่น ท่าแปลงร่างหรือพูด ประโยคฮิต หรือบอกว่าชอบอะไร หรือแค่พูดชื่อตัวเองด้วยโทนเสียงต่างกันไป แล้วพูดตาม (อาทิ ช้า เร็ว ติดอ่าง)
เกมทั้งหมดที่นี่ more
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด