ความสุข   img ความสุข
   
 

..เกมส์ ด้วน บอด ใบ้..

เกม สร้างกลุ่ม (Group Dynamic/Cooperation Game)
วัตถุประสงค์: การช่วยเหลือกัน
อุปกรณ์: เบาะรองนั่ง 7 ใบ
เวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที
อายุ: ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น: 10 - 20 คน
การเตรียมการ: ไม่มี

วิธีเล่น: แบ่งกลุ่มผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละ 8-10คน กำหนดให้มีคน จาด้วน ตาบอด เป็นใบ้ กลุ่มละเท่าๆกัน

กติกา: ให้แต่ละกลุ่ม ข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งซึ่งห่างประมาณ10เมตร โดยมีเบาะรองนั่งแทนโขดหินสำหรับเดินข้าม ผู้เล่นทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม ตัวจะต้องสัมผัสกันกันตลอดจนกว่าจะข้ามไปถึงอีกฝั่งทั้งหมดโดยห้ามตกน้ำเด็ดขาด
เมื่อถึงฝั่งแล้วจึงมาร่วมกันสรุปบทเรียน
เกมทั้งหมดที่นี่ more
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด