ความสุข   img ความสุข
   
 

..เกมส์ มหานคร...

เกม ตามประเด็น (Issue-Based Simulation Games)

วัตถุประสงค์: รู้จักระบบการปกครองที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์: กระดาษหนังสือพิมพ์ เชือก เทปกาว ของรีไซเคิล
เวลา: 1-2 ชั่วโมง
อายุ: ไม่จำกัด
จำนวนผู้เล่น: ไม่จำกัด
การเตรียมการ: ไม่มี

วิธีเล่น:
แบบที่หนึ่ง
แบ่งผู้เล่นเป็นสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีผู้ดำเนินเกมดูแล แต่ละกลุ่มต้องสร้างเมืองขึ้นมา โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมให้ แต่ละกลุ่มจะได้รับการดำเนินการแตกต่างกันผ่านผู้ดำเนินเกมโดยที่ผู้เล่นไม่รู้ ดังนี้
กลุ่มหนึ่ง : สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะทำอะไรและทำอย่างไร
กลุ่มสอง : คนๆ เดียวมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่าง
กลุ่มสาม : ทุกๆคนต้องเห็นด้วยจึงจะทำตามนั้น
กลุ่มสี่ : ไม่ต้องตัดสินใจ ทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้ในแบบที่อยากทำ

วิธีเล่นแบบที่สอง
แบ่งผู้เล่นสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับการมอบหมายให้มีลักษณะนิสัยดังนี้
กลุ่มหนึ่ง : เป็นพวก “เออออห่อหมก” ใครว่าอะไรก็เห็นด้วยเสมอ
กลุ่มสอง : “ขวางโลก” ใครว่าอะไรคัดค้านทุกอย่าง เน้นความคิดตนเป็นหลัก
กลุ่มสาม : “บ้าเทคโนโลยี” อะไรก็ได้ ต้องทันสมัย ไฮโซ แปลกใหม่ไว้ก่อน
กลุ่มสี่ : “ธรรมชาตินิยม” เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ วัฒนธรรมดั้งเดิม โบราณๆ
กลุ่มห้า : “บ้าอำนาจ” ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามการตัดสินของตนเองผู้เดียว
กลุ่มหก : “ประนีประนอม” พยายามทำให้ทุกฝ่ายได้ในสิ่งที่ต้องการและพอใจทุกฝ่าย

หลังจากแต่ละกลุ่มเข้าใจลักษณะของตนเองดีแล้ว ให้จับกลุ่มใหม่ โดยแต่ละกลุ่มต้องมีตัวแทนของกลุ่มข้างตนอย่างน้อยหนึ่งคน แต่จะไม่มีใครรู้ว่าคนอื่นมีลักษณะอย่างไร แต่ละกลุ่มต้องสร้างเมืองขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมให้

สำหรับทั้งสองแบบ ผู้เล่นจะต้องไม่รู้ว่าจะมีการคุยกันหลังจบเกม รู้แต่ว่าจะต้องสร้างเมือง

คำถามนำ

  • อะไรคือจุดประสงค์หลักของเกมนี้ เล่นไปเพื่ออะไร
  • แต่ละกลุ่มรู้สึกว่าประสบความสำเร็จหรือไม่
  • อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของกลุ่ม
  • การตัดสินใจในกลุ่มดีไหม อย่างไร
  • รู้สึกไหมว่าถูกชักจูงโดยผู้ดำเนินเกม หรือผู้เล่นอื่นในกลุ่ม
  • ลักษณะแบบไหนดี ไม่ดีอย่างไร รู้สึกอย่างไร
เกมทั้งหมดที่นี่ more
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด