ความสุข   img ความสุข
   
 

..เกมส์ เลขนรก..

เกม สันทนาการ (Running Games)
วัตถุประสงค์: สนุกสนาน
อุปกรณ์: ไม่มี
เวลา: 5 - 20 นาที
อายุ: 15 ปี ถึง 30 ปี
จำนวนผู้เล่น: มากกว่า 10 คน  แต่ไม่เกิน 30 คน
การเตรียมการ: ไม่มี
วิธีเล่น: ให้ผู้เล่นยืนเป็นวงกลมโดยยืนเบียดให้ไหล่ชนกัน แล้วเท้าสะเอวไว้สั่งนับ 1 - 5 แล้วให้จำเลขของตัวเองไว้ เมื่อคนนำสั่งเลขตัวไหนคนนั้นกระโดดออกมา ขณะเดียวกันคนข้าง ๆ ตีศอกใส่เลขนั้น

พลิกแพลง สั่งทีเดียว 2 หมายเลข หรือมากกว่าก็ได้
หรือผลัดให้คนที่ถูกเรียกคนล่าสุด บอกเลขต่อไป
เกมทั้งหมดที่นี่ more
 
  ความสุข   ความสุข
    ปิด