หน้าหลัก | สุขแท้ด้วยปัญญา | เผชิญความตายอย่างสงบ | ฉลาดทำบุญ | ป่วน | หนังสือ | รู้จักเรา
image
สุขแท้ด้วยปัญญา มัลติมีเดีย รวมภาพสุขแท้ คนดีและดัง รายละเอียดโครงการ ติดต่อ
 
ภาพบรรยากาศ2

เพลง สุขแท้ด้วยปัญญา

แต่งโดย ชัยพร  นำประทีป

ภาพบรรยากาศ2
ภาพงานคอนเสริ์ตสุขแท้ด้วยปัญญา คืนวันที่ 25 เม.ย. 54

ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 25-28 เมษายน 2554
       
ภาพบรรยากาศ2
พระไพศาล วิสาโล กล่าว "ปิดงานอบรมสรุปผลและถอดบทเรียน โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี3"

ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 25-28 เมษายน 2554
ภาพบรรยากาศ2
พระไพศาล วิสาโล กล่าว "เปิดงานอบรมสรุปผลและถอดบทเรียน โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี3"

ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 25-28 เมษายน 2554
       
รวมคลิปจากการประกวด
รวมคลิปวีดีโอที่เข้ารอบ
จากการประกวดคลิปวีดีโอสุขแท้ด้วยปัญญาปี 2
ภาพบรรยากาศ2
ภาพงานบรรยากาศ งานวัดสุขแท้ฯ (2)

ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553
       
ภาพบรรยากาศ1
ภาพงานบรรยากาศ งานวัดสุขแท้ฯ (1)

ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553
กล่าวปิดอบรม

พระไพศาล วิสาโล กล่าว "ปิดงานอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้ได้รับทุน โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี2"

ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553

       
ถอดบทเรียน
พระไพศาล  วิสาโล  กล่าวอธิบายเรื่องการถอดบทเรียน
ในงานอบรมเตรียมความพร้อมผู้ได้รับทุน โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี2


ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553
กล่าวเปิดอบรม
พระไพศาล วิสาโล กล่าว "เปิดงานอบรมเตรียมความพร้อม
ผู้ได้รับทุน โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ปี2"

ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.นครปฐม
วันที่ 19-22 กันยายน 2553
       
 
.....

โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา
45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.02-886-0863, 080-450-8890 e-mail : wisdom.budnet@gmail.com
Copyright © 2010