ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เป็นมิตรกับความตาย 

วิทยากรโดย พระไพศาล วิสาโล
วรรณา จารุสมบูรณ์ และ พูลฉวี เรืองวิชาธร

วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

>> อ่านรายละเอียด

กลับทุกข์ กลับสุข 

วิทยากร พระไพศาล วิสาโล และทีมเสมสิกขาลัย
วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ชั้น ๒ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซ.งามดูพลี กทม.

>> อ่านรายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรมปี 2557 

ตารางการอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป
และเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข

>> อ่านรายละเอียด

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

DIY

DIY Before I die 

ในงายวัดลอยฟ้า: จิตตนคร
บูท D15 โซนไตรภูมิโลก
3 - 7 เมษายน 2557
ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 

>> อ่านรายละเอียด

นิทรรศการ

Before I die
พร้อมก่อนตาย

วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2556
ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

>> รายละเอียดงาน
>> ชมบันทึกมรณสนทนา โดยพระไพศาลและนิ้วกลม

การสื่อสารเรื่องความตายกับเด็ก 

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556
เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 18  ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

>> รายละเอียดกิจกรรม
>> อ่านสรุปประเด็นจากเวทีเสวนา

VCD มรณานุสรณ์ สุภาพร พงศ์พฤกษ์

VCD มรณานุสรณ์ สุภาพร พงศ์พฤกษ์
เรียนรู้การเผชิญความตายอย่างสงบและงดงาม
 

สารคดีที่แสดงให้บทบาทของครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผ่านชีวิตของคุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย บุคคลที่ได้ฝากผลงานเขียนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองไว้มากมาย เช่น เมื่อฉันรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง วิถีแห่งบัวบาน: บทภาวนาเพื่อการบำบัดและการเปลี่ยนแปลง คือมือแม่...ที่เยียวยา ฯลฯ ซึ่งเรื่อง คือมือแม่...ที่เยียวยา ได้แสดงให้เห็นว่า คนใกล้ชิด ญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงมีความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างมาก 

>> ชมคลิป
>> สั่งซื้อได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

 

แนะนำหนังสือ

 
 
by R & T