ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กลับทุกข์ กลับสุข 

วิทยากร พระไพศาล วิสาโล และทีมเสมสิกขาลัย
วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๓๐ น.
ณ ชั้น ๒ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซ.งามดูพลี กทม.

>> อ่านรายละเอียด

ปฏิทินการอบรมปี 2557 

ตารางการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ
สำหรับบุคคลทั่วไป
และเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข

>> อ่านรายละเอียด

 

<< ย้อนหลัง ดูกิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

VCD มรณานุสรณ์ สุภาพร พงศ์พฤกษ์

VCD มรณานุสรณ์ สุภาพร พงศ์พฤกษ์
เรียนรู้การเผชิญความตายอย่างสงบและงดงาม
 

สารคดีที่แสดงให้บทบาทของครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผ่านชีวิตของคุณสุภาพร พงศ์พฤกษ์ ผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย บุคคลที่ได้ฝากผลงานเขียนเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตนเองไว้มากมาย เช่น เมื่อฉันรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง วิถีแห่งบัวบาน: บทภาวนาเพื่อการบำบัดและการเปลี่ยนแปลง คือมือแม่...ที่เยียวยา ฯลฯ ซึ่งเรื่อง คือมือแม่...ที่เยียวยา ได้แสดงให้เห็นว่า คนใกล้ชิด ญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงมีความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างมาก 

>> ชมคลิป
>> สั่งซื้อได้ที่สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

 

แนะนำหนังสือ

 
 
by R & T