บทความ

บทความทั้งหมด

ชื่อบทความ โดย
บันทึกจิตอาสาข้างเตียง ฉบับที่ ๑
กิจกรรมกลุ่มอาสาข้างเตียง ครั้งที่ 2
ประสบการณ์จากงานอบรม "จิตอาสาข้างเตียง"
เรื่องเล่าของพระธนภัทร ฉนฺธมฺโม
มอบสิ่งดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย
มองชีวิตและสังคมผ่านวัฒนธรรมความตาย
พร้อมตายจึงพ้นตาย
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Hospice Care
พินัยกรรมชีวิต สู่การจากไปด้วยใจสงบ
อโรคยศาล บทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมไทย
ทางเลือกในการดูแลความเจ็บปวดทรมาน
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป
ช่วงขณะสุดท้ายของชีวิต : ภาวะร่างกายและการดูแล
ถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
ปลดล็อกความปวด
ข้อแนะนำห้าประการ
ลดความปวดด้วยพลังความคิด*
พินัยกรรมชีวิตคืออะไร*
วิธีภาวนาเวลาป่วยหนัก
My Belief : Good Death
อาสา...เพื่อผู้ป่วย
บททดสอบที่สำคัญที่สุดของชีวิต
ตายดีมีสุข
นับถอยหลัง...เพื่อเผชิญความตายอย่างสงบ
รำลึกการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์
ตายอย่างสงบ เรื่องที่ฝึกได้ เตรียมได้
มรณสติ
สารคดีพิเศษ เตรียมตัวก่อนเดินทางครั้งสุดท้าย
ความตาย:กระบวนทัศน์ที่แปรเปลี่ยน
ความตาย:ประตูสู่สภาวะใหม่
เตรียมใจในยามป่วยหนัก
มีชีวิตใกล้ชิดกับความตาย
มรณานุสติ
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ
เผชิญความตายด้วยใจสงบ
คลายปัญหาด้วยใจสงบ
เมื่อความตายมาเยือน
วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของแม่
เตรียมตัวตายอย่างมีสติ
สัมภาษณ์พระไพศาล ประเด็น"ความตาย"
คำขอร้องจากผู้ใกล้ตาย
 
 
by R & T