img
img
img
img
dot
imgimg  img  imgimg
 
  jpg ข่าวสาร หนังสือพุทธิกา jpg  
 
 
  index_15.jpg   index_17.jpg  
  jpg หมวดแนะนำ หนังสือพุทธิกา jpg  
 
เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข พรคู่ชีวิต แพ้ก็ไม่ทุกข์ลงก็เป็นสุข เติมสุขให้ใจ เจอทุกข์ก็สุขได้
ก้าวข้ามความทุกข์ ขุมทรัพย์จากก้อนอึ ชนะได้ด้วยไมตรี ส่องพระส่งตน ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน ปาฏิหารย์สานใจ
สังฆทานการเจือจานสังคม เจอทุกข์ใจไม่ทุกข์ พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ ความสุขที่แท้ ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ
อยู่ทุกที่ก็มีสุข สุขสวนกระแส เติมเต็มชีวิต ใส่บาตรให้ได้บุญ ชีวิตเปลี่ยนมิตรจิตเปี่ยมสุข
ความสุขที่ปลายจมูก การช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีแบบพุทธ ฉลาดทำใจ 30วิธีทำบุญ สอนลูกทำบุญ
 
  index_15.jpg   index_17.jpg  
  jpg หมวดหนังสือราคาพิเศษ (รายได้สมทบกิจกรรมเครือข่ายพุทธิกา) jpg  
 
             
  10 สูตรผสมความสุข ชื่อหนังสือ
10 สูตรผสมความสุข icon
ผู้แต่ง
เรือรบ

รายละเอียดหนังสือ

สันติสุขในดวงใจ ชื่อหนังสือ
สันติสุขในดวงใจ icon
ผู้แต่ง
ขวัญ เพียงหทัย

รายละเอียดหนังสือ

   
 
  index_15.jpg   index_17.jpg  
  index_27.jpg หมวดทั่วไป ชีวิตและสังคม index_29.jpg  
 
             
  เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข ชื่อหนังสือ
เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข icon
ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

พรคู่ชีวิต ชื่อหนังสือ
พรคู่ชีวิต icon
ผู้เขียน
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

เด็กเกรียนเรียนธรรม ชื่อหนังสือ
เด็กเกรียนเรียนธรรม icon
ผู้เขียน
พระวิชิต ธมฺมชิตโต

รายละเอียดหนังสือ

             
  หกทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล ในสายตามวลมิตร ชื่อหนังสือ
หกทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล
ในสายตามวลมิตร

ผู้เขียน
50 ผู้เขียน

รายละเอียดหนังสือ

ไม่รวยก็สุขได้ ชื่อหนังสือ
ไม่รวยก็สุขได้
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ธรรมะและพระดี ชื่อหนังสือ
ธรรมะและพระดี
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

 

             
  ก้าวข้ามความทุกข์ ชื่อหนังสือ
ก้าวข้ามความทุกข์
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ถามมาหลวงตาตอบ ชื่อหนังสือ
ถามมาหลวงตาตอบ เล่ม 1
ผู้แต่ง
ญาณภาวัน

รายละเอียดหนังสือ

บันทึกธรรมชาติ ชื่อหนังสือ
บันทึกธรรมชาติ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  แพ้ก็ไม่ทุกข์ลงก็เป็นสุข ชื่อหนังสือ
แพ้ก็ไม่ทุกข์ ลงก็เป็นสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ส่องพระส่งตน ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน ชื่อหนังสือ
ส่องพระส่องตน :
ก้าวพ้นวิกฤตร่วมกัน

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ชนะได้ด้วยไมตรี ชื่อหนังสือ
ชนะได้ด้วยไมตรี
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  พรวันใหม่ ชีวิตใหม่ ชื่อหนังสือ
พรวันใหม่ ชีวิตใหม่
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ปาฏิหารย์สานใจ ชื่อหนังสือ
ปาฏิหาริย์สานใจ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

สานรักสร้างสุข ชื่อหนังสือ
สานรักสร้างสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  น้ำใส ใจเย็น ชื่อหนังสือ
น้ำใสใจเย็น
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล และ ภาวัน

รายละเอียดหนังสือ

ใบไม้ไหวใจนิ่งสงบ ชื่อหนังสือ
ใบไม้ไหวใจนิ่งสงบ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์ ชื่อหนังสือ
จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
             
  ขุมทรัพย์จากก้อนอึ ชื่อหนังสือ
ขุมทรัพย์จากก้อนอึ
ผู้แต่ง
เอกภพ  สิทธิวรรณธนะ

รายละเอียดหนังสือ

อยู่ทุกที่ก็มีสุข ชื่อหนังสือ
อยู่ทุกที่ก็มีสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

เจอทุกข์ใจไม่ทุกข์ ชื่อหนังสือ
เจอทุกข์ ใจไม่ทุกข์
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข ชื่อหนังสือ
เป็นไทย เป็นพุทธ และเป็นสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า+เย็น ชื่อหนังสือ
คู่มือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น
หมดชั่วคราว!!

รายละเอียดหนังสือ
เติมชีวา ให้ชีวิต ชื่อหนังสือ
เติมชีวา ให้ชีวิต
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  รุ่งอรุณที่สุคะโต ชื่อหนังสือ
รุ่งอรุณที่สุคะโต
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

มองอย่างพุทธ ชื่อหนังสือ
มองอย่างพุทธ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล, อรศรี งามวิทยาพงศ์
และ สมเกียรติ มีธรรม


รายละเอียดหนังสือ
จิตใสใจสุข ชื่อหนังสือ
จิตใส ใจสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล  วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  ฝ่าพ้นวิกฤตศีลธรรม ชื่อหนังสือ
ผ่าพ้นวิกฤตศีลธรรมด้วยทัศนะใหม่
ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

สุขแท้กลางใจเรา ชื่อหนังสือ
สุขแท้กลางใจเรา
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

แก้เงื่อนถอดปม ชื่อหนังสือ
แก้เงื่อนถอดปมความรุนแรง
ในสังคมไทย

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล, ประเวศ วะสี, นิธิ เอียวศรีวงศ์, เกษียร เตชะพีระ และ รสนา โตสิตระกูล

รายละเอียดหนังสือ
             
  ตำนานคนรักป่า จุดกำเนิดวัดป่าสุคะโต ชื่อหนังสือ
ตำนานคนรักป่า
ชีวิต/งาน พระอาจารย์บุญธรรม อุตฺตธมฺโม
จุดกำเนิดวัดป่าสุคะโต

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
สงบเย็นและเป็นประโยชน์ ชื่อหนังสือ
(สอง)โลกหลังกำแพง
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดหนังสือ

ความรักอยู่รอบตัวเรา ชื่อหนังสือ
ความรักอยู่รอบตัวเรา
ผู้แต่ง
อรทัย ชะฟู

รายละเอียดหนังสือ

             
  คำขอที่ยิ่งใหญ่

ชื่อหนังสือ
คำขอที่ยิ่งใหญ่ (หนังสือหมดชั่วคราว!!)
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

       
 
  index_15.jpg index_17.jpg  
  index_27.jpg หมวดฉลาดทำบุญและฉลาดทำใจ index_29.jpg  
 
             
  ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ ชื่อหนังสือ
ฉลาดบริหารเงินสไตล์ชาวพุทธ icon
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
พบสุขที่ใจ ชื่อหนังสือ
พบสุขที่ใจ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ยิ้มให้ชีวิต ชื่อหนังสือ
ยิ้มให้ชีวิต
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
             
  เจอทุกข์ก็สุขได้ ชื่อหนังสือ
เจอทุกข์ก็สุขได้
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ชีวิตเปลี่ยนมิตรจิตเปี่ยมสุข ชื่อหนังสือ
ชีวิตเปี่ยมมิตรจิตเปี่ยมสุข
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
สังฆทานการเจือจานสังคม ชื่อหนังสือ
สังฆทานการเจือจานสังคม
ผู้แต่ง
พระวิชิต ธมมฺชิโต

รายละเอียดหนังสือ
             
  ความสุขที่แท้ ชื่อหนังสือ
ความสุขที่แท้
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ความสุขที่ปลายจมูก ชื่อหนังสือ
ความสุขที่ปลายจมูก
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ใส่บาตรให้ได้บุญ ชื่อหนังสือ
ใส่บาตรให้ได้บุญ (ปกใหม่)
ผู้แต่ง
พระวิชิต  ธมฺมชิโต

รายละเอียดหนังสือ

             
  ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ ชื่อหนังสือ
ธรรมะในงาน ธรรมะในใจ
เพื่อชีวิตที่เบิกบาน ทำงานอย่างเป็นสุข

รายละเอียดหนังสือ

สุขสวนกระแส ชื่อหนังสือ
สุขสวนกระแส
ฉลาดใช้ชีวิตในยุคเศรษฐกิจถดถอย

รายละเอียดหนังสือ

ฉลาดทำใจ ชื่อหนังสือ
ฉลาดทำใจ (ปกใหม่)
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ สุขแค่ไหนก็ไม่พลั้ง
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
             
  ฉลาดทำบุญ ชื่อหนังสือ
ฉลาดทำบุญ
รวมเรื่องน่ารู้,คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี
ผู้เรียบเรียง
พระชาย วรธมฺโม, พระไพศาล วิสาโล
บรรณาธิการ
โอภาส เชฏฐากุล

รายละเอียดหนังสือ
สอนลูกทำบุญ ชื่อหนังสือ
สอนลูกทำบุญ

รายละเอียดหนังสือ

30วิธีทำบุญ ชื่อหนังสือ
30 วิธีทำบุญ เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม

รายละเอียดหนังสือ
             
  ฉลาดทำใจ ชื่อหนังสือ
ฉลาดทำใจ
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์

รายละเอียดหนังสือ
เติมเต็มชีวิต ชื่อหนังสือ
เติมเต็มชีวิตด้วยจิตอาสา

รายละเอียดหนังสือ

ปลูกความสุขกลางใจ ชื่อหนังสือ
ปลูกความสุขกลางใจ
ผู้แต่ง
สุวรรณนภา  คำไร
บรรณาธิการ
วรรณา  จารุสมบูรณ์

รายละเอียดหนังสือ
             
  เปลี่ยนเป็นสุุข ชื่อหนังสือ
เปลี่ยนเป็นสุข
จัดพิมพ์โดย
โครงการสุขแท้ด้วยปัญญา

รายละเอียดหนังสือ

       
 
  index_15.jpg index_17.jpg  
  index_27.jpg หมวดเผชิญความตายอย่างสงบ index_29.jpg  
 
             
  การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล ชื่อหนังสือ
การดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
img
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดหนังสือ

สมุดเบาใจ ชื่อหนังสือ
สมุดเบาใจ img
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดหนังสือ

ฉลาดทำศพ ชื่อหนังสือ
ฉลาดทำศพ
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดหนังสือ

             
  ปทานุกรมความตาย ชื่อหนังสือ
ปทานุกรมความตาย
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดหนังสือ

เกมไพ่ไขชีวิต เกมไพ่ไขชีวิต
จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

รายละเอียดเกม

ธรรมะข้างเตียง ชื่อหนังสือ
ธรรมะข้างเตียง
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  รักษาใจให้ไกลทุกข์ ชื่อหนังสือ
รักษาใจให้ไกลทุกข์
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม1 ชื่อหนังสือ
เผชิญความตายอย่างสงบ (เล่ม1)
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้
ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล และ คณะ

รายละเอียดหนังสือ
เผชิญความตายอย่างสงบ เล่ม1 ชื่อหนังสือ
เผชิญความตายอย่างสงบ (เล่ม2)
ข้อคิดจากประสบการณ์
ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล และ คณะ

รายละเอียดหนังสือ
             
  ธรรมะสำหรับผู้ป่วย ชื่อหนังสือ
ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
ระลึกถึงความตายสบายนัก ชื่อหนังสือ
ระลึกถึงความตายสบายนัก
การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม ชื่อหนังสือ
เพื่อรอยยิ้ม เมื่อสิ้นลม (เล่ม1-2)
ประสบการณ์ของ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผู้แต่ง
สง่า  สือชาพัฒนพร

รายละเอียดหนังสือ
             
  บทเรียนจากผู้จากไป ชื่อหนังสือ
บทเรียนจากผู้จากไป

ผลึกความรู้ดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย
แบบไทยๆ
    
บรรณาธิการ
นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี,อโนทัย เจียรสถาวงศ์

รายละเอียดหนังสือ
ข่ายใยมิตรภาพ ชื่อหนังสือ
ข่ายใยมิตรภาพ
รายชื่อบุคคล องค์กร
เครือข่ายและสื่อการเรียนรู้
เรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บรรณาธิการ
วรพงษ์ เวชมาลีนนท์

รายละเอียดหนังสือ
เหนือความตาย ชื่อหนังสือ
เหนือความตาย : จากวิกฤตสู่โอกาส
ผู้แต่ง/เรียบเรียง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ชื่อหนังสือ
ความตายในทัศนะของ
พุทธทาสภิกขุ

ผู้แต่ง
พระดุษฎี เมธังกุโร, ประชา หุตานุวัตร,
สันต์ หัตถีรัตน์, สุวรรณา สถาอานันท์,
เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิพัฒน์ เจียรกุล


รายละเอียดหนังสือ
สุขสุดท้ายที่ปลายทาง ชื่อหนังสือ
สุขสุดท้ายที่ปลายทาง
เผชิญความตายอย่างสงบ
ผู้แต่ง
กรรณจริยา สุขรุ่ง

รายละเอียดหนังสือ
การช่วยผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิถีแบบพุทธ ชื่อหนังสือ
คู่มือการช่วยเหลือผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ

ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ
             
  ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ ชื่อหนังสือ
ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พรทิพย์ โรจนสุนันท์,
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

รายละเอียดหนังสือ

       
dotdot
  เลือกทางนี้ (ดีกว่า) ชื่อหนังสือ
เลือกทางนี้ (ดีกว่า)
ผู้แต่ง
เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน

รายละเอียดหนังสือ

ซีดีเสียง ซีดี
ระลึกถึงความตายสบายนัก
(การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน)

รายละเอียดซีดี

ซีดีเสียง ซีดี
น้อมนำเพื่อการผ่อนคลาย
ตอน พลิ้วตามลม (เจนจิรา โลชา)

รายละเอียดซีดี

             
  ซีดีเสียง ซีดี
น้อมนำเพื่อการผ่อนคลาย
ตอน สู่สายน้ำ (เจนจิรา โลชา)

รายละเอียดซีดี

ซีดีเสียง ซีดี
น้อมนำเพื่อการผ่อนคลาย
ตอน อ้อมกอดแม่ (เจนจิรา โลชา)

รายละเอียดซีดี

ซีดีเสียง ซีดี
มรณสติ:บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"

รายละเอียดซีดี

             
  ซีดีเสียง ซีดี
โพวา ทองเลน:ภาวนาเพื่อการเยียวยา

รายละเอียดซีดี

ซีดีเสียง ซีดี
นำทางสู่สุคติ เพื่อการจากไป
อย่างสงบ และมีสติ

รายละเอียดซีดี

ซีดีมองย้อนศร ดีวีดี
สู่ความสงบที่ปลายทาง

รายละเอียดดีวีดี

 
  index_15.jpg index_17.jpg  
  index_27.jpg หนังสือเพื่อนบ้าน (มาใหม่) index_29.jpg  
   
             
  100 คำสอนพ่อ ชื่อหนังสือ
เรื่องเล่าและนิทานโดนใจ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

สร้างภูมิคุ้มใจ ชื่อหนังสือ
สร้างภูมิคุ้มใจ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ธรรมะทวนกระแส ชื่อหนังสือ
ธรรมะทวนกระแส
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  พระบรมราโชวาท คำสอนพ่อ ชื่อหนังสือ
ความสุขอันประเสริฐ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

ทำจิตอย่างไร จึงไกลทุกข์ ชื่อหนังสือ
ทำจิตอย่างไร จึงไกลทุกข์
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

เวลาเหลือน้อย ชื่อหนังสือ
เวลาเหลือน้อย
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

             
  เมื่อธรรมดามาถึงรู้ให้ทันและทำให้ถูก ชื่อหนังสือ
รู้ใจ ไกลทุกข์
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

อิสรภาพที่กลางใจ ชื่อหนังสือ
อิสรภาพที่กลางใจ
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

อเมริกาจาริก ชื่อหนังสือ
อเมริกาจาริก
ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

รายละเอียดหนังสือ

dotdot
            ดูหนังสือเพื่อนบ้านทั้งหมดที่นี่ back
   
  index_15.jpg   index_17.jpg  
  index_41.jpg   index_42.jpg  
   
 
ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ
1. โอนเงินโดยวิธีการ
สั่งจ่ายในนาม นางสาวมณี ศรีเพียงจันทร์ (ปณ. ศิริราช 10702)
เช็คต่างจังหวัดเพิ่มอีก 10 บาท

ที่อยู่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 086-3005458, 098-9063488 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail : b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
  หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 157-1-17074-3
ส่งหลักฐานการโอนและสมัครมายังเครือข่ายพุทธิกา
 
2. แฟกซ์ใบสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาที่เครือข่ายพุทธิกา
  หมายเลขโทรสาร 02-882-5043
 
   
  index_15.jpg   index_17.jpg  
45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-882-4387, 02-886-0863, 086-3005458, 098-9063488 Fax 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com