Error message

  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3066 of /home/budnetorg/domains/budnet.org/public_html/sunset/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2385 of /home/budnetorg/domains/budnet.org/public_html/sunset/includes/menu.inc).

ความล่าช้าของกฎกระทรวง ฯ มาตรา ๑๒

-A +A

         เป็นเวลากว่า ๖ เดือนแล้ว (ก.ค.-ส.ค.  ๒๕๕๓) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย หรือ Living Will แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะมีหนังสือจากแพทยสภาและหน่วยงานแห่งหนึ่ง ที่เสนอขอแก้ไขบางประเด็น ทั้งๆ ที่ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้ขั้นตอนการประกาศใช้ต้องล่าช้าออกไป  

         เพื่อคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงขอชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถทำหนังสือ Living Will และมีผลตามกฎหมายแล้วตามพระราชบัญญัติได้ ไม่จำเป็นต้องรอกฎกระทรวง เพราะกฎกระทรวงจะระบุบทบาทหน้าที่หรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ และฝ่ายผู้ป่วยในรายละเอียด ซึ่งท่านสามารถดูร่างกฎกระทรวงได้ที่ www.thailivingwill.in.th 

         นอกจากนี้ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติสำหรับสำหรับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติในต่างประเทศและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้   

คอลัมน์: