รู้จักตนเอง

ก่อนจะไปเข้าใจผู้อื่น
เราควรมารู้จักตนเอง

--

บันทึกจากกิจกรรม "เข้าถึงใจ เติมเต็มความรัก"