ปล่อยไว้

แมลงและฝุ่น จากกองใบไม้ที่มาโดนผิวหนัง 
ทำให้เกิดผื่นแดงเล็กๆ แล้วรู้สึกคัน

แต่พอไปล้างน้ำและนั่งพักสักครู่ 
ไม่ต้องเกา 
มันจะค่อยๆ หายไปเอง

--

บันทึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม "อาสาทำความสะอาดวัด"