index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฉลาดทำใจ   ฉลาดทำใจ หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์

   ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นทำความดี ความดีนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า
"บุญ" แต่ปัจจุบันการทำบุญมีความหมายที่แคบลงจนเหลือเพียงแค่การถวายเงินให้วัดหรือเลี้ยงพระ
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้เครือข่ายพุทธิกาจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ฉลาดทำบุญ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการทำ
ความดีเพื่อชีวิตที่ดีงาม

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

แต่งโดย
พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ 20 ขนาด 24 หน้ายกพิเศษ
จำนวน 48 หน้า

บริจาคสมทบพิมพ์ 15 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg