index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  เงาแห่งบุญเงาแห่งบาป  
เงาแห่งบุญเงาแห่งบาป

โบราณท่านว่า บาปบุญคุณโทษ มีอยู่กับตัวเราเหมือนเงาตามตัว ถ้าตัวเราสวย การเป็นบุญ จิตเป็นบุญ เงามันก็ตามเป็นบุญไปด้วย เหมือนกระจกเงาส่อง

แต่งโดย
หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม

จัดพิมพ์โดย
ธรรมสภา ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

บริจาคสมทบพิมพ์ 60 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com
 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg