index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ฉลาดทำศพ

  ฉลาดทำศพ

"งานศพนั้น สามารถเป็นงานบุญที่ทรงคุณค่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ล่วงลับและผู้ยังอยู่ ทั้งแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานได้ หากผู้จัดมีความเข้าใจสาระและมิติต่างๆ ของงานศพ หนังสือเล่มนี้พูดถึงงานศพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อและพิธีกรรม คติธรรมจากงานศพ ขระเดียวกันก็มุ่งหมายให้เป็นคู่มือจัดงานสพที่มีสาระด้วย อาทิเช่น ขั้นตอนการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในการรับมือกับความเศร้าโศก และการเตรียมใจในระหว่างจัดงาน สำหรับผู้ที่ไปร่วมงาน หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนที่เป็นประโยชน์เช่นกัน"

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ more

จัดทำโดย
เครือข่ายพุทธิกา

บริจาคสมทบพิมพ์ 60 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg