index_27.jpg ตัวอย่างหนังสือ index_29.jpg  
   
         
  ทำจิตอย่างไร จึงไกลทุกข์  
ทำจิตอย่างไร จึงไกลทุกข์

เมื่อมีความทุกข์ใจ คนส่วนใหญ่มักจะโทษปัจจัยภายนอก
มองไม่เห็นสาเหตุที่ใจของตน ดังนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไร
ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง ต่อเมื่อตระหนักว่าตัวการที่แท้นั้น
อยู่ที่ภายใน มิใช่ภายนอก
การทำใจให้กลับมาเป็นปกติ จึงจะเกิดขึ้นได้


ผู้แต่ง
พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย
ชมรมกัลยาณธรรม

บริจาคสมทบพิมพ์ 20 บาท

ซื้อหนังสือที่นี่!!! more

สนใจติดต่อสอบถาม : เครือข่ายพุทธิกา
โทร. 02-882-4387, 02-886-0863, 02-882-4952, 098-9063488 Fax. 02-882-5043
Id line : 0989063488 E-mail :
b_netmail@yahoo.com / budnet2500@gmail.com

 
   
   
  index_15.jpg   index_17.jpg